Địa chỉ

180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại liên lạc

028 22508106


Bạn cũng có thể viết ý kiến gửi về hòm thư điện tử cho chúng tôi﹕
 
Chú ý: Ở đây chỉ cung cấp thông tin liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh, không có tác dụng yêu cầu hoàn trả hàng hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Nếu có đơn yêu cầu liên quan đến kiện cáo xin hãy đăng nhập vào “mạng hỗ trợ” cá nhân. Nếu có sự hiểu lầm thì tự bản thân phải chịu trách nhiệm.
X